Mekanik salmastra, dönen mil ile sabit yuva arasındaki sızdırmazlığı sağlayan parçadır. Genellikle santrifüj pompalarda kullanılmakla beraber, karıştırıcı, türbin, kompresör, devir-daim ve fanlarda kullanılmaktadır .

Mekanik salmastra pompanın sabit ve hareketli kısımları arasında sızdırmazlık sağlayacak şekilde çalışan hareketli bir makine parçasıdır. Aynı zamanda yabancı parça ve akışkanların pompalama ortamına girmesini de engeller. Mekanik salmastralar, yumuşak salmastranın dezavantajlarının üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Mekanik salmastra ile çevre standartlarını karşılayacak bir düzeyde sızdırmazlık sağlanabilir ve bakım masrafları azaltılabilir. Sızdırmazlık elemanlarının sebep olduğu işletmelerdeki kayıplar incelendiğinde bu kayıpların, işletme duruşlarından kaynaklanan kayıplar, sistemdeki makine ve ekipmanın hasarlarından oluşan kayıplar ve işçilik kayıpları olduğu görülür. Sızdırmazlık elamanının ilk satın alma maliyeti bu maliyetler yanında çok azdır. Özellikle pompalanan akışkan değerli bir akışkan ise ilk satın alma maliyetinin, arıza durumunda oluşan kayıplar içerisindeki payı daha da azalmaktadır. Bu sebeple iyi bir sızdırmazlık elamanının işletmedeki ekipmanı hasara uğratmaması, fazla duruşa neden olmaması, işçiliğinin az olması ve az sızıntıya izin vermesi gerektiği ortaya çıkar. Mekanik salmastralar bu şartları en iyi şekilde sağlayabilen sızdırmazlık elemanları olarak gitgide artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadır. Mekanik salmastralar az kaçak, uzun ömür, ekonomiklik, düşük güç tüketimi, az ısı üretimi ve güvenilirlikleri sebebiyle tercih edilirler.

  • Klasik salmastraya göre mekanik salmastranın avantajları şunlardır:
  • Pompalanan üründe sıfır veya sınırlı sızıntı.
  • Sürtünme kayıplarını azaltır ve bu da pompanın verimini artırır, güç sarfiyatını azaltır.
  • Mil veya mil burcu aşınmalarını azaltır.
  • Bakım masraflarını azaltır.
  • Yüksek basınçlarda ve korozif ortamlarda daha iyi sızdırmazlık sağlar.
  • Geniş bir aralıkta üretilirler ve neredeyse bütün pompa uygulamalarında kullanılabilirler.
  • Mili kavrar ve titreşimleri azaltır.
  • Sızdırmazlık bölgesindeki ısı üretimini azaltır.

Mekanik Salmastra Parçaları:

Bütün mekanik salmastralar resimde belirtilen temel parçalardan oluşacak şekilde dizayn edilmişlerdir

1. Tahrik kovanı

2. Döner eleman

3. Sabit eleman

4. Statik O-ring

5. Dinamik O-ring

6. Yay

Mekanik Salmastra Çeşitleri: