Zincir-Chain

Zincir & Zincir Dişli

Zincir Zincirler birçok amaç ile kullanılsalar da, en çok güç iletmek, konveyörlerde malzeme taşımak ve kaldırma araçlarında yük taşıma olmak üzere üç temel amaç için kullanılırlar. Güç İletme: Zincirler hareketi senkron olarak iletirler. Bu sebeple